דבר היושב ראש

חברים וחברות יקרים

אנו מבצעים פעילות רבה עבורכם מאחורי הקלעים, בישיבות, בדיונים, בהכנת ניירות עמדה ובעבודה מאומצת מול גופי המדינה. הכל במטרה אחת, להשיג לציבור נכי ונכות צה''ל את הזכויות המגיעות לו, להיאבק על מה שמצטייר בעינינו כעוולה ולעמוד, איתנים ונחושים, אל מול הדורש תיקון.

בשנים האחרונות היינו עדים לפרסומים רבים בעניין ביטול ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים בישראל, בהוראת משרד האוצר ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ובכללם גם פוליסת הביטוח הסיעודי הקבוצתי שסיפק הארגון לחבריו עוד בשנת 2004 . לא היינו מוכנים להשלים עם המהלך הזה בעניינם של נכי צה''ל, שכן משמעותו היא הפקרתם של נכי צה''ל, וקריעתה, לא פחות מכך, של רשת הביטחון החשובה מאוד לעתידם, הקרוב או הרחוק. הפעילות שלנו נשאה פרי. הצלחנו לשמור על הביטוח הסיעודי הקבוצתי לנכי צה''ל ואף להכניס בו שיפורים ושדרוגים עליהם תוכלו לקרוא, ביתר פירוט, באתר האינטרנט של ארגון נכי צה''ל ובחוברת שתישלח לביתכם. ברצוני להודות לכל העוסקים במלאכה, ויש רבים, שהקדישו לילות וימים ותרמו להצלחת מהלך זה.

בימים אלה נחתמה אמנת שירות עדכנית של אגף השיקום במשרד הביטחון במעמד מנכ"ל משרד הביטחון, ראש אגף השיקום ואנוכי. מטרת האמנה להתוות יעדים ומדדים למתן שירות מיטבי של עובדי אגף השיקום ולשכות השיקום לציבור נכי צה"ל.
מנכ"ל המשרד, האלוף במיל' אודי אדם, ציין במעמד זה, כי האמנה אינה פלקט על הקיר, אלא חזון האגף ולאורה יפעלו המנהלים והעובדים. עוד בירך על שיתוף הפעולה עם ארגון נכי צה"ל, המתבסס על אמון הדדי, תוך הצבת הזכאי במרכז. בירכתי על מערכת יחסי העבודה עם אגף השיקום, והדגשתי כי אנו מחויבים לנהוג מולם באופן שמכבד את העובדים.

בשורה טובה נוספת היא הישג בזירה המשפטית. סוכם, כי השירותים הניתנים על ידי האגף לסיוע משפטי לנכי צה"ל יורחבו לזכאים. לרבות בערעורים על קצין תגמולים לוועדת ערעורים, ועל פי שיקול דעת מיוחד, גם בנושאים עקרוניים שקשורים לכך.
אירועי יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה 2017 מאחורינו, וזוהי השנה הרביעית שבה מציינת מדינת ישראל את האירוע החשוב והערכי. משנה לשנה, מתחזק החיבוק החם שמקבלים הפצועים מהחברה הישראלית, על כל גווניה, בבתי הספר, בתנועות הנוער, בצעדה לאורך שביל ישראל, במשכן נשיא המדינה ובכנסת ישראל. אין ספק שיום זה, והאירועים הרבים סביבו, משקפים את חוסנה וייחודה של החברה הישראלית, ועל כך אני מלא גאווה.

שלכם ולמענכם,