משולחנו של המנכ''ל

חברות וחברים יקרים,

לאחרונה אישרו המוסדות המוסמכים של ארגון נכי צה''ל את תקציב הפעילות לשנת 2018 .
בנושא זה התנהל דיון מקצועי, ענייני ומעמיק אשר עסק בצרכים הרבים. מחד גיסא, הרצון להעניק לחברים את מגוון השירותים והפעילויות, לרבות בבתי הלוחם ובמתקנים בפריפריה; ומאידך גיסא, האחריות המוטלת עלינו לפעול באופן אחראי
ושקול. החלטת מוסדות הארגון, לאשר תקציב שימשיך את תנופת העשייה של הארגון בשנים האחרונות, ממחישה את האיתנות הכלכלית ואת יכולת הארגון להמשיך ולפעול למימוש המטרות ולעמוד ביעדי העבודה שהצבנו לעצמנו. גם השנה,
קיבלו ארגון נכי צה''ל וקרן נכי צה''ל אישורי ניהול תקין מרשם העמותות, המשקפים התנהלות תקינה בהתאם לדרישות החוק.

אנו ממשיכים לגייס תרומות מיהדות התפוצות ומתורמים בארץ, תוך העמקת הקשר עם החברה הישראלית על כל גווניה, וחיבורה לתהליכי השיקום של נכי צה''ל. במסגרת זו, ערכה לאחרונה אגודת הידידים בישראל, בראשות אלוף במיל' אליעזר
שקדי, את האירוע השנתי בבית הלוחם תל אביב. הערב התמקד בכישרונותיהם של נכי צה''ל ובסיפוריהם מלאי ההשראה והעוצמה. לערב הגיעו בכירי ובכירות המשק הישראלי, בתחומי הביטחון, הכלכלה, החברה והתרבות, אשר גם תרמו ביד
נדיבה לפרויקטים שיוזמת ומובילה האגודה.

בשנה החולפת עדכנתי, מעת לעת, על התקדמות תכנון ואיסוף המשאבים לקראת בניית בית הלוחם באשדוד,
לטובת חברינו במחוז השפלה. לאחרונה הסתיים הליך מוסדר לבחירת הקבלן שיבצע את עבודות השלד של
בית הלוחם, ואנו ערוכים לצאת לדרך.

בברכת שנה אזרחית טובה,

תא"ל (מיל') חיים רונן
מנכ"ל ארגון נכי צה"ל