תקנון הארגון

שם הטופס

*הקש לצפיה/ הורדה

 

 

תקנון הארגון

 

 

תקנון קרן נכי צה"ל 

 

 

נספח א' : תקנון הבחירות של ארגון נכי צה"ל וקרן נכי צה"ל

 

 

נספח ב' :תקנון הביקורת הפנימית של ארגון נכי צה"ל וקרן נכי צה"ל

 

 

 

 

 

*על מנת לצפות/להדפיס  טפסים יש צורך בתוכנת Adobe Acrobat Reader .