טפסים ובקשות להורדה

שם הטופס

*הקש לצפיה/ הורדה

 

 

בקשת בקשה להנפקת תעודת נכה

 

 

טופס בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכים

 

 

טופס בקשה לקרן עזרה הדדית להלוואות

 

 

נספח התחייבות ל"פרעון חובות" לטופס בקשה לעזרה הדדית להלוואות

 

 

נהלים לבקשת מלגות לימודים להשכלה גבוהה

 

 

טופס בקשה לקבלת מלגת לימודים להשכלה גבוהה

 

 

טופס בקשה חריגה מיוחדת למלגת לימודים

 

 

טופס בקשה מיוחדת להגדלת סכום מלגת לימודים

 

 

נהלים לבקשת מלגות עידוד ליוצרים

 

 

טופס לבקשת מילגת עידוד ליוצרים

 

 

בקשת טופס הצהרה ועדכון פרטים אישיים

 

אישורים רשמיים

שם האישור

*הקש לצפיה/ הורדה

 

 

אישור ניהול תקין - קרן נכי צה"ל (ע"ר)מדינת ישראל > משרד המשפטים > רשם העמותות

 

 

אישור ניהול תקין - ארגון נכי צה"ל (ע"ר)  מדינת ישראל > משרד המשפטים > רשם העמותות

 

 

אישור מוסד ציבורי לענין תרומות - ארגון נכי צה"ל אישור לפי סעיף 46 מדינת ישראל/האוצר > נציבות מס הכנסה

 

 

מוסד ציבורי לענין תרומות - קרן נכי צה"ל אישור לפי סעיף 46 > מדינת ישראל/האוצר > נציבות מס הכנסה

 

 

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים המחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים- ארגון נכי צה"ל

 

 

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים המחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים- קרו נכי צה"ל

 

 

אישור לצורך ניכוי מס – ארגון נכי צה"ל

 

 

אישור לצורך ניכוי מס - קרן נכי צה"ל

 

*על מנת לצפות/להדפיס  טפסים יש צורך בתוכנת Adobe Acrobat Reader .